دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

شاهرخ شعبانی, خرداد 1394, بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بر باکتریهای Staphylococous aureus و Escherichia coli در مدل غذایی گوشت مرغ آماده طبخ, سومين همايش ملی گياهان دارویی و کشاورزی پايدار,

شاهرخ شعبانی, 1393- کرج, ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان, کنگره ملی سلامت غذا (توليد ، تبديل ، مصرف ),

مقالات چاپ شده در نشریات

شاهرخ شعبانی, سال های مختلف, - چاپ مقاله ترکيب اسيدهای چرب و استرول های روغن های استخراج شده از مغزها ( بادام ، گردو ، پسته و فندق ) در مجله علوم غذايی و تغذيه دانشکده صنايع غذايی در سال 1383 . - چاپ مقاله " بررسی ميزان آلودگی ادويه های مصرفی در توليد مواد غذايی به اسپورهای مقاوم در برابر حرارت " در مجله علوم غذايی و تغذیه دانشکده صنايع غذايی در سال 1390 . - چاپ مقاله " ارزيابی کيفيت روغن دو واريته يولاف (جو دوسر ) " در مجله علوم غذايی و تغذیه دانشکده صنايع غذايی در سال 1391 . - چاپ مقاله " تعيين ارزش غذايی و عناصر معدنی در جلبک قرمز Hypnea flagelliformis سواحل خليج فارس" در مجله پژوهش های علوم و فنون دريايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1391 . - چاپ مقاله " بررسی امکان استفاده از نايسين و دی استات سديم به عنوان نگهدارنده های طبيعی در نگهداری سس فرانسوی " در مجله علوم غذايی و تغذیه دانشکده صنايع غذايی در سال 1391 . - پذيرش چاپ مقاله "بررسی ترکيبات فرار سير توسط GC/MASS " در مجله OF MICROBIOLOGY ANNALS در سال 2012 . - چاپ مقاله "بررسی اثر ضد ميکروبی عصاره آبی سير بر کلی فرم های همبرگر " در مجله Advances in Environmental Biology در سال 2013 . - چاپ مقاله " نشاندن نانو ذرات نقره بر روي سطوح با روش ابتكاري نفوذ-تبخير و بررسي اثر آن بر پاتوژن هاي مواد غذايي (اشرشياكلي و استافيلوكوكوس اورئوس ) " در مجله علوم و صنايع غذايي دانشگاه دانشگاه تربيت مدرس در سال 1393 . - چاپ مقاله " بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره سير بر باکتریهای Staphylococous aureus و Escherichia coli در مدل غذایي گوشت مرغ آماده طبخ " در مجله علوم غذايی و تغذیه دانشکده صنايع غذايی در سال 1393 . چاپ مقاله "بررسی اثر ضد ميکروبی عصاره آبی سير بر استافيلوکوکوس ارئوس همبرگر " در مجله JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY در سال 2014 . - ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان " بررسی ميزان آلودگی ادويه های مصرفی فلفل سفيد ، فلفل قرمز و جوز هندی به اسپور های مقاوم در برابر حرارت در توليد مواد غذايی " در کنگره ملی سلامت غذا (توليد ، تبديل ، مصرف ) در سال 1393. - چاپ مقاله " بررسی میزان آلودگی ادویه‌های عرضه شده به صورت فله‌ و بسته بندی (فلفل سیاه، فلفل قرمز، سماق و دارچین) به اسپورهای هوازی در استان زنجان " در مجله علوم غذايی و تغذیه دانشکده صنايع غذايی در سال 1394 . - چاپ مقاله "بررسی خاصيت ضد ميکروبی اسانس ميخک در همبرگر خام طی نگهداری در انجماد" در مجله بهداشت مواد غذايي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز در سال 1394 . - چاپ مقاله " بررسی اثرات آنتی باکتريال نيسين بر باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ شده گوسفندي نگهداري شده در يخچال" در مجله ميکروب شناسی مواد غذايي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد در سال 1394 . - چاپ مقاله " بررسی خاصيت آنتی اکسيدانی عصاره آبی سير بر همبرگر خام" در مجله نو آوری در علوم و فناوری غذايي دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال 1394 . - چاپ مقاله " مقايسه اثر دو روش استخراج تقطير با آب و مايکرويو بر ترکيبات شيميايی شناسايی شده اسانس گياه ترخون(Artemisia dracunculus L) توسط کروماتوگرافی گازی- طيف سنج جرمی" در مجله فصلنامه علمی پژوهشی گياهان دارويي جهاد دانشگاهی در سال 1395 . - چاپ مقاله " Chemical Composition and Antioxidant Activity of Essential Oil" در مجله International Journal of Food Nutrition and Safety در سال 2015 . - پذيرش و ارائه مقاله " بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره سير بر باکتریهای Staphylococous aureus و Escherichia coli در مدل غذایي گوشت مرغ آماده طبخ " در سومين همايش ملی گياهان دارویی و کشاورزی پايدار ، در خرداد 1394. - چاپ مقاله Evaluation of the Effect of Sunflower Oil Based Nanoemulsion with Zataria Multiflora Boiss Essential Oil on Physicochemical Properties of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Fillets during Cold Storage در مجله LWT - Food Science and Technology در سال 2017. - چاپ مقاله " مطالعه عملكرد سينرژيستي نانوامولسيون روغن آفتابگردان و اسانس آويشن شيرازي بر كيفيت فيله ماهي قزل آلاي رنگين كمان" در مجله ميکروب شناسی مواد غذايي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد در سال 1394 . - چاپ مقاله " امکان سنجی استفاده از اسانس ترخون به منظور کاهش فساد میکروبی برگر ماهی قزل آلای نگهداری شده در 4 درجه سلسیوس " در اولين کنگره بين المللی صنايع غذایی ايران درسال 1394 . -پذيرش چاپ مقاله "مطالعه اثرات ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره جلبک Chlorella vulgaris بر کیفیت ماهی Rainbow Trout در دمای 4 درجه سلسیوس " در مجله علوم غذایی و تغذیه دانشکده علوم ومهندسی صنايع غذایی سال 1396., مجلات مختلف,

کتب

شاهرخ شعبانی, 3- چاپ مجدد با اصلاحات کتاب کنترل کیفیت میکروبی مواد غذایی ، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،چاپ دوم سال 1392 .,

شاهرخ شعبانی, 2- تألیف کتاب کنترل کیفیت میکروبی مواد غذایی ، دانشگاه آزاد تهران جنوب ، چاپ اول، سال 1387 .,

شاهرخ شعبانی, مختلف, 1- کمک در ترجمه کتاب آزمایشات میکروب شناسی مواد غذایی . نویسنده لین مک لندزبوروگ ، مترجم : سحر هنرمند جهرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین سال 1386 ., مختلف,

موضوعات تدریس تخصصی

1- تدریس واحدهای علمی  میکروبیولوژی مواد غذایی یک

2- واحدهای نظری صنایع فرآورده های شیر ، صنایع لبنی دو و تکنولوژی شیر و فرآورده ها

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

- شاهرخ شعبانی, مختلف, ردیف نام دانشجو رشته سال موضوع مسئولیت مشاور راهنما 1 مریم بهرامی صنایع غذایی 1388 ارزیابی کیفیت روغن دو واریته جو دوسر و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی آنها اول 2 لطیفه گودرزی صنایع غذایی 1389 بررسی اثر آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی عصاره آبی سیر بر همبرگر دوم 3 نیلو دباغ صنایع غذایی 1389 ارزیابی خواص ضد میکروبی نایسین و دی استات سدیم در سس فرانسوی اول 4 نادیا کریمان صنایع غذایی 1389 بررسی خاصیت ضد میکروبی اسانس زیره سبز در همبرگر دوم 5 سیده سمانه توکلیان صنایع غذایی 1390 نشاندن نانو ذرات نقره بر روی سطوح و بررسی اثر آن بر پاتوژن های مواد غذایی (اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس ) سوم 6 مریم رنجبر صنایع غذایی 1390 بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه آویشن شیرازی و عصاره سیر بر چند پاتوژن غذایی در گوشت مرغ آماده طبخ اول 7 فاطمه دلفان صنایع غذایی 1391 بررسی خاصیت آنتی میکروبیال اسانس میخک در همبرگر اول 8 سمانه مهاجری صنایع غذایی 1392 بررسی کاهش باکتریهای اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در آبمیوه ی سیب با استفاده از پلاسمای سرد اول 9 شبنم شادمان صنایع غذایی 1392 بررسی تاثیر نانو امولسیون روغن آفتابگردان و اسانس آویشن شیرازی در زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال اول 10 لیلا نصیری صنایع غذایی 1392 ارزیابی فعالیت آنتی رادیکالی و آنتی اکسیدانی اسانس زرد چوبه بر روی کیفیت گوشت مرغ آماده طبخ در دمای یخچال - 11 مهسا بندری صنایع غذایی 1392 پاستوریزاسیون تخم مرغ درون پوسته بوسیله ماکروویو و مقایسه آن با روش غوطه وری در حمام آب دوم 12 مریم محمدی صنایع غذایی 1392 افزایش قابلیت زیست دسترسی آهن در مخلوط عصاره سبزیجات تخمیر شده توسط گونه های لاکتوبا سیلوس - 13 فرشته اورعی صنایع غذایی 1392 بررسی اثر استفاده از عصاره اتانولی پوست پرتقال بر خصوصیات میکروبی،شیمیایی و حسی فیله ماهیان خاویاری - 14 ریحانه قشونی زاده صنایع غذایی 1392 بررسی اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس دارچین و ضد میکروبی نایسین بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ شده گوسفندی نگهداری شده در یخچال اول 15 زهرا نظری صنایع غذایی 1392 ساخت نشانگر دما_ زمان بر پایه آلفا آمیلاز و بررسی عملکرد آن در پایش کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان طی زنجیره سرما اول 16 ژیلا قاسمی صنایع غذایی 1393 بررسی اثر عصاره رزماری و نایسین ریزپوشانی شده در جلوگیری از اکسیداسیون چربی ها و فساد ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ کرده گاو - 17 شایگان خلیلی صنایع غذایی 1393 ارزیابی فلزات سنگین در برخی از اندام های ماهی سفید در سواحل شمالی ایران اول 18 فاطمه وفا مهر صنایع غذایی 1393 اثرتابش پلاسمای سرد بر کاهش باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مخمر ساکارومایسس سرویزیه در آب میوه پرتقال. - 19 مرضیه صفایی صنایع غذایی 1393 بررسی امکان افزایش ماندگاری برگر ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از اسانس ترخون ریز پوشانی شده اول, ادامه...فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

1- چنین تقدیر نامه به عنوان دانشجوی برتر واحد علوم و تحقیقات تهران

2- تقدیر نامه جهت راه اندازی آزمایشگاه تکنولوژی غلات در مجتمع آزمایشگاهی واحد علوم وتحقیقات تهران توسط معاونت محترم پژوهشی وقت

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

تدریس واحدهای علمی میکروبیولوژی عمومی ، میکروبیولوژی مواد غذایی یک و واحدهای نظری صنایع فرآورده های شیر ، صنایع لبنی دو ، تکنولوژی شیر و فرآورده ها ، میکروبیولوژی عمومی ، پروژه کاربردی و کار آموزی

شاهرخ شعبانی

شاهرخ شعبانی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : مربی

^